Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Wodzisławiu

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Wodzisławiu miały miejsce 14 października 2013 r. podczas uroczystego apelu. W tym dniu wprawdzie nie odbyły się zajęcia edukacyjne, ale uczniowie dość licznie przybyli do szkoły.
W spotkaniu brali udział zaproszeni goście: pani Renata Koziara – sekretarz gminy, prezes „Przyjaciela Wodzisławia" – pani Teresa Szwaczka, pani Olga Zagrodzka- członek Zarządu "Przyjaciela Wodzisławia", nauczyciele, uczniowie, a także rodzice.
Na ręce dyrekcji uczniowie i przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Gminy złożyli bukiety kwiatów oraz życzenia dla wszystkich pedagogów.

 


Dzień Edukacji Narodowej jest jednocześnie okazją , by docenić pracę pedagogów. Z tego też względu dyrektor szkoły nagrodził zarówno nauczycieli jak również pracowników administracji oraz obsługi.


Tradycją naszej szkoły jest, iż podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej ma miejsce ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej. Tak też było i tym razem. Szczególną atrakcją dla pierwszaków były liczne upominki, które otrzymali.
Klasy I –III miały także okazję zaprezentować program artystyczny poświęcony nauczycielom i pracownikom naszej szkoły.
Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej stała się również pretekstem do zaprezentowania programu artystycznego poświęconego Agnieszce Osieckiej patronce Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu.


Dyrekcja szkoły podziękowała zarówno występującym, jak również przygotowującym spotkanie nauczycielom życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego.