DZIEŃ OTWARTY 2014

28 maja 2014r. Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu gościło uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych w Gminie Wodzisław. „Dni otwarte szkoły" przebiegały w miłej, serdecznej atmosferze. Szóstoklasiści nie tylko zwiedzili szkołę, ale mieli okazję poznać swoich starszych kolegów, którzy wprowadzali ich w tajniki nauki w nowej placówce.
Szóstoklasiści uczestniczyli w pierwszych lekcjach matematyki, informatyki a także języków obcych. W czasie trwania zajęć informatycznych zapoznawali się z nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem m.in. tablic multimedialnych i pilotów testowych, a przy pomocy tego urządzenia napisali pierwszy sprawdzian gimnazjalny.

Dzieci przekonały się również, że matematyka może być również okazją do miłej zabawy. Podczas tych zajęć wykonali metodą origami ośmiokąt foremny, budowali figury przestrzenne oraz rozwiązywali zagadki i rebusy. Poznali również właściwości wstęgi Mobiusa, którą sami zrobili. Nauczyciele języków obcych pokazali uczniom kilka metod szybkiego zapamiętywania podstawowego słownictwa poprzez skojarzenia ze słowami. W czasie zajęć językowych mogli się też przekonać, że nauka języka angielskiego i niemieckiego nie jest trudna, a w dzisiejszym świecie bardzo potrzebna.
Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość skorzystania z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz ze strzelnicy, gdzie po raz pierwszy strzelali z broni pneumatycznej.
Przyszli pierwszoklasiści zapoznali się również z realizowanymi w szkole międzynarodowymi projektami: Comenius i „CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji". Z wielkim zainteresowaniem śledzili relację z pobytu gimnazjalistów w wielu krajach europejskich oraz wizyty gości zagranicznych w gimnazjum. Podczas spotkania był czas na wspólną zabawę, tańce, pląsy, naukę piosenki w języku angielskim i pokaz mody ekologicznej. Okazją do wspólnego śpiewania stały się również piosenki Agnieszki Osieckiej – patronki szkoły.
Z wielką powagą uczniowie wysłuchali prelekcji przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na temat „Uczeń w nowym środowisku". Chętnie zabierali głos w dyskusji i wyciągali właściwe wnioski na temat przemocy czy zagrożeń płynących z korzystania z internetu.
Szóstoklasiści mogli się przekonać, że w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu nie tylko zdobywa się wiedzę, ale odkrywa i rozwija talenty wokalne, językowe czy taneczne. Ważne jest również to, że można się tu czuć bezpiecznie i spotkać z życzliwością nauczycieli i kolegów.

Więcej zdjęć >>>