"Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki..."

"Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki, pokłonimy się nowym brzegom, odkryjemy nowe zatoki..."
26 czerwca 2014r uczniowie klasy szóstej pożegnali się z murami Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w Wodzisławiu.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy piątej. Magdalenę Cykowską, Tomasza Łyska i Justynę Kozendra zastąpił nowy skład pocztu sztandarowego: Aleksandra Płońska, Dawid Kowalski i Dominika Baran. Po przekazaniu sztandaru nastąpił element ślubowania Absolwentów. W imieniu młodszych kolegów szóstoklasistów pożegnała Natalia Kowalska.

Absolwenci wysłuchali również pożegnania ze strony dyrektora szkoły, pana Jerzego Kostyły, wpisali się do księgi pamiątkowej, a w podzięce za wskazywanie właściwych dróg, podtrzymywanie na duchu i mobilizowanie do pracy, przedstawili montaż wokalno-słowny.

Uroczystość pożegnania absolwentów przygotowała pani Joanna Adamska, opracowanie muzyczne: pan Andrzej Kozioł, dekoracja sali: pani Dorota Lipka i pani Joanna Adamska.