Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum.

Dnia 09 .10. 2014r. w „Dniu Patrona" naszego gimnazjum odbyła się uroczysta akademia oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, oraz zaproszeni goście. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, ślubując uczciwie spełniać obowiązki szkolne, kochać kraj rodzinny, szanować symbole narodowe i tradycje historyczne oraz dbać o dobre imię naszej szkoły...
Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera. Pierwszoklasiści otrzymali najserdeczniejsze życzenia od Dyrekcji Szkoły oraz życzenia i drobne upominki od Rady Rodziców.


Wszystkim uczniom życzymy samych radosnych chwil oraz sukcesów w naszej szkole.