Dzień Babci i Dzień Dziadka

21 i 22 stycznia są szczególnymi dniami - to święto Babć i Dziadków. W tym czasie wnuczki i wnukowie składają gorące życzenia.
Do tych dni nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej wspólnie ze swoimi wychowankami przygotowują się ze szczególną troską. Uczniowie uczą się piosenek, wierszyków, wykonują własnoręcznie upominki, by potem wręczyć je swoim bliskim.
W tym roku uroczyste spotkanie uczniów klas I – III ze swoimi babciami i dziadkami odbyło się 28 stycznia. Była to miła okazja, by w wyjątkowy sposób okazać kochanym, bliskim osobom radość, szacunek i miłość.
Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu wnucząt dostarczył babciom i dziadkom wiele wzruszeń i serdeczności. Na koniec przedstawienia każda babcia i dziadek zostali obdarowani laurkami i kwiatami. Dzieci w ten sposób podziękowały swoim dziadkom za codzienną troskę, cierpliwość i wyrozumiałość.