Spotkanie ze strażakiem.

10 lutego 2015 r. uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaków. Spotkanie zostało zorganizowane tuż przed zbliżającymi się feriami, aby uczniowie  poznali zasady bezpieczeństwa i udzielania pomocy w sytuacji różnych zagrożeń, by wiedzieli jak mają się zachowywać w sytuacji zagrożenia i pod jaki numer zadzwonić oraz jakie informacje muszą być podane podczas rozmowy telefonicznej. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli  krótki film edukacyjny na temat ratownictwa na kruchym lodzie. Na koniec spotkania kilkoro uczniów odegrało scenki  ratowania kogoś, pod kim załamał się lód oraz rozmowy telefonicznej, której celem jest zgłoszenie pożaru. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem, zdobyli cenną wiedzę dotyczącą bardzo odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka.