II Edycja Konkursu Edukacja dla Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy

W dniu 10 marca 2015 roku odbyła się II Edycja Konkursu pn. „Edukacja dla Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy”. Miejscem spotkania był Zespół Szkół AWANS w Kielcach. W zmaganiach wzięło udział 54 uczniów z województwa świętokrzyskiego. Nasze gimnazjum reprezentowało dwoje uczniów : Karolina Gil uczennica klasy 3a i Bartosz Jarosiński uczeń klasy 3c, których do konkursu przygotowała pani Beata Witek.

Celem konkursu było promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy rozwiązywali test, składający się z 25 pytań, a następnie wykonywali RKO czyli resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, dziecka lub niemowlęcia.

  W przerwie, uczniowie oraz opiekunowie mieli zapewniony poczęstunek  oraz możliwość zwiedzenia szkoły. Organizatorami konkursu byli: Niepubliczna Zasadnicza Szkoła w Kielcach oraz Technikum Zawodowe w Kielcach, Centrum Kształcenia AWANS, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Oprócz tego każdy uczestnik dostał dyplom. Mimo wielkich naszych chęci czołowe miejsca zajęli bardziej doświadczeni i utytułowani uczniowie, którzy brali udział w konkursie zeszłorocznym. Opiekę nad uczniami podczas konkursu sprawował pan Robert Jarosiński.

Uczestnicy konkursu:

Karolina Gil

Bartosz Jarosiński