Preorientacja zawodowa klas w Gimnazjum w Wodzisławiu

To czy uczeń III klasy gimnazjum podejmie odpowiednią decyzję dotyczącą wyboru szkoły średniej decyduje o przyszłości. Młodzież zadaje sobie, a także dorosłym mnóstwo pytań na ten temat. Kim chcę zostać? Jaki wybrać zawód? W jakim zawodzie się sprawdzę? Jaką szkołę wybrać? W jakim zawodzie łatwo znajdę pracę? Jakie zawody są zagrożone bezrobociem?

Uczniowie często oczekują, że ktoś za nich zadecyduje i wskaże im dalszą drogę kształcenia. Nie posiadają odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy na temat możliwości znalezienia pracy, dlatego też w podjęciu decyzji i wyborze kierunku kształcenia pragnie pomóc szkoła. Z tego też względu dla uczniów gimnazjum w miesiącu marcu odbył się cykl godzin wychowawczych poświęcony tej tematyce, podczas których realizowano następujące tematy: co dalej gimnazjalisto?, moje mocne i słabe strony, szukam sensu życia, moje cele, pragnienia, moja przyszłość. W każdej z klas trzecich odbyło się także spotkanie z absolwentem Gimnazjum w Wodzisławiu, który obecnie studiuje geografię. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o jego szkolnej drodze.

Natomiast w dniach 06.05 i 07.05 odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielami Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie oraz Technikum – Szkoły Awans w Jędrzejowie. Zaprezentowali oni ofertę kształcenia w następujących zawodach: technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych i mechanizacji rolnictwa, usług fryzjerskich, budownictwa, drogownictwa.

Mamy nadzieję, że cykl lekcji z preorientacji zawodowej, jak również spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych przyczynią się do właściwego wyboru przyszłej drogi zawodowej przez uczniów naszego gimnazjum.