Gminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

29 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, który został zorganizowany w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu ortografii języka polskiego. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z sześciu szkół podstawowych Gminy Wodzisław: SSP w Brześciu, SP w Mierzawie, SSP w Lubczy, SP w Piotrkowicach, SP w Niegosławicach oraz SSP w Wodzisławiu. O tytuł Mistrza Ortografii walczyli najlepsi uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Podczas finału przyszło im się zmierzyć z dość długim i trudnym tekstem, zawierającym wiele ortograficznych pułapek. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom sprawności ortograficznych. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele szkół biorących udział w konkursie, wyłoniła zwycięzców.


Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria uczniów klas II:

  • Mistrz Ortografii: Olga Krupa z SSP w Wodzisławiu
  • I Wicemistrz: Patrycja Klepek z SSP w Wodzisławiu
  • II Wicemistrz: Maja Koczaj ze SP w Niegosławicach

Kategoria uczniów klas III:

  • Mistrz Ortografii: Natalia Bednarska z SSP w Wodzisławiu
  • I Wicemistrz: Izabela Zyguła z SSP w Wodzisławiu
  • II Wicemistrz: Izabela Głowacka z SSP w Brześciu

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dzięki Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Wodzisławiu na laureatów konkursu czekały nie tylko dyplomy, ale także nagrody rzeczowe w postaci książek. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.
Finał konkursu przebiegał w miłej atmosferze i towarzyszyła mu zdrowa rywalizacja. Nad całością czuwały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Małgorzata Sputo, p. Małgorzata Pyrek i p. Zyta Najberg.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności ortograficznych oraz życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach z ortografią.