Uczeń w nowym środowisku- spotkanie z funkcjonariuszami policji Michałem Kowalczykiem i Waldemarem Dyćkowskim

W ramach XIII Świętokrzyskich Dni profilaktyki 08.05.2015r. w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbyło się spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem Policji w Jędrzejowie Michałem Kowalczykiem. Tematem przewodnim spotkania były problemy na które mogą napotkać uczniowie w związku ze zmianą szkoły czyli ,,uczeń w nowym środowisku, jak również bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technik komunikacji .Uczniowie zadawali ciekawe pytania związane z pracą w Policji jak również z odpowiedzialnością karną młodego człowieka.