Gminny turniej piłki nożnej „W sporcie przemoc nie ma szans”

W ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 25 maja odbył się gminny turniej piłki nożnej grup mieszanych dla szkół podstawowych. I miejsce zdobyła drużyna z Mierzawy otrzymując Puchar Wójta Gminy Wodzisław, II miejsce drużyna z Brześcia, III drużyna z Wodzisławia, IV miejsce szkoła z Niegosławic i V szkoła z Piotrkowic. Królem strzelców turnieju został zawodnik z Wodzisławia Daniel Radwan, a najlepszy bramkarz to Hubert Zmarzliński z Brześcia. Dla tych uczniów puchary ufundował kierownik GOSiR p. Łukasz Krzyżyk .Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". Zawody przeprowadził p. Robert Jarosiński a mecze sędziował Kamil Jaros. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwała pielęgniarka szkolna p. Maria Opałko. W trakcie rozgrywek wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodkie bułeczki i napoje, a pedagog szkolny p. Iwona Pietras porozmawiała z zawodnikami na temat profilaktyki zachowań sportowych i zdrowotnych. Drużyny otrzymały z rąk dyrektora szkoły p. Jerzego Kostyły i Sekretarz Gminy p. Renaty Koziary pamiątkowe dyplomy za sportową rywalizację i promowanie kulturalnych zachowań na boisku sportowym bo przecież.."W sporcie przemoc nie ma szans"

Więcej zdjęć.