DZIEŃ PROJEKTÓW W NASZEJ SZKOLE

Tradycją już stało się, że uczniowie klas II gimnazjum prezentują publicznie dla społeczności szkoły projekty, nad którymi pracowali w ciągu całego roku szkolnego, do których realizacji są zobligowani. Tak też jest i w tym roku szkolnym. Grupy projektowe składają się z kilku osób. Każda z nich przygotowała jeden z wybranych tematów pod kierunkiem opiekuna- nauczyciela danego przedmiotu. W dniu 13.05.2015 roku każdy zespół miał okazję zaprezentować efekty swojej pracy. Prezentacjom projektów towarzyszyły występy na żywo m.in. pokaz strojów subkultur młodzieżowych, pokaz ćwiczeń fizycznych , występy solistów, jak również pokazy multimedialne.
Oto tytuły projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015
1. Jak aktywność fizyczna i sposób odżywiania wpływają na ogólną sprawność aparatu ruchu, prawidłową budowę ciała oraz kształtowanie sylwetki dzieci i młodzieży.
2. Życie największy dar Boży.
3. Czy utwory Agnieszki Osieckiej mogą nauczyć nas życia?
4. Na czym polega przekazywanie ciepła przez promieniowanie? Jakie to ma odzwierciedlenie w życiu codziennym?
5. Czy teksty piosenek mogą pomóc w nauce języka obcego?
6. Jak zaplanować budżet rodzinny?
7. Subkultury młodzieżowe.
8. Co możemy zrobić, aby nasze domy były ekologiczne?
9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
10. Czy wiesz co jesz? - czyli chemia na talerzu.