X Spotkanie bez barier

To już dziesiąte spotkanie intergracyjne organizowane w naszej szkole. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe „X Spotkania bez barier”- imprezy integracyjnej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wodzisław.
Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2012 roku o godzinie 16.00 i weźmie w nim udział około 100 niepełnosprawnych uczestników. Z zebranych pieniędzy zostaną zakupione dla nich „paczki mikołajkowe”.

Bardzo serdecznie prosimy, aby Państwo nie pozostali obojętni i wsparli tę inicjatywę. Będziemy wdzięczni za włączenie się w akcję pomnażania funduszy na ten cel.

 

 Wsparcie finansowe prosimy kierować na konto: Rada Rodziców Zespołu Szkół w Wodzisławiu. 
BS Wodzisław: 62 8526 0001 2001 0009 9831 0001, z dopiskiem „Spotkanie bez barier”

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy spotkania

Impreza jest objęta honorowym patronatem: 

Wojewody Świętokrzyskiego, 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 
Starosty Powiatu Jędrzejowskiego, 
Wójta Gminy Wodzisław.

Patronat medialny:

Echo Dnia i Gazeta Jędrzejowska.

 

Problem akceptacji dzieci niepełnosprawnych istnieje od zawsze. Uznaliśmy, że szkoła – nauczyciele mają szansę korzystnie wpływać na poziom akceptacji osób niepełnosprawnych poprzez działania, które umożliwią poznanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, uświadomienie o ich ograniczeniach, jak również o ich pozytywnych cechach. Ważnym jest przekonanie uczniów o tym, że wszyscy mają prawo do godnego życia. Chcemy nauczyć naszą młodzież szacunku i uświadomić jej jak bardzo dzieci niepełnosprawne potrzebują kontaktów z rówieśnikami. Działania integracyjne służą wszechstronnemu rozwojowi uczniów obydwu grup. Dostarczają nowych doświadczeń społecznych, przełamują bariery, uczą tolerancji i wrażliwości.