DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca w Zespole Szkół w Wodzisławiu podsumowano i zakończono XIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W obecności dzieci i młodzieży z:Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Samorządowego Przedszkola, i Zespołu Szkół w Wodzisławiu odbył się pokaz ratownictwa medycznego, drogowego w ramach kampanii społecznej "Głos profilaktyki" propagującej właściwe zachowanie i postawy a przeprowadzone przez: funkcjonariuszy Policji z Jędrzejowa, Sędziszowa, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną, Polski Czerwony Krzyż oraz Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. Uczniowie mieli okazje do obejrzenia dynamicznego pokazu użycia psa policyjnego- Fido- jako środka przymusu bezpośredniego w pościgu za pozorantem, pokonywania przeszkód w alko -goglach, czyli symulacja stanu nietrzeźwości. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas 1 -3 pod hasłem" Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na co dzień". Organizatorzy przeprowadzili wiele konkursów i zabaw z nagrodami. Największą atrakcją dla najmłodszych było siedzenie na motocyklu i w radiowozie policyjnym, wozie strażackim oraz wspólne zdjęcia. Spotkania takie mają na celu, uświadomienie młodemu człowiekowi zagrożeń jakie mogą zaistnieć oraz konsekwencji z nich wynikających zwłaszcza w zbliżających się wakacjach. A z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy spełnienia marzeń.

 Więcej zdjęć