UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

26 czerwca w Zespole Szkół odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły podstawowej i gimnazjum oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor szkoły p. Jerzy Kostyła powitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości- ks. kanonika Lucjana Słotę, radnego gminy p. Wojciecha Gądka, rodziców, nauczycieli i uczniów. W swoim przemówieniu dyrektor podziękował nauczycielom i uczniom za kolejny pracowity rok. Słowa podziękowania za współpracę skierował do rodziców. Zwrócił się również do naszych absolwentów życząc im zrealizowania zamierzonych celów i osiągnięcia sukcesów w kolejnych etapach życia.

 

 

Tradycją tego dnia jest nagradzanie tych uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w tym roku. Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższą średnią-Aleksandra Rzeźnicka śr. 5,55 ze szkoły podstawowej i Wojciech Głowacki śr. 5,56 z gimnazjum otrzymali nagrody książkowe i listy gratulacyjne Wójta Gminy i Rady Gminy Wodzisław dla najlepszego absolwenta- nagrody wręczył radny gminy p. Wojciech Gądek.

 

Następnie wyróżniono uczniów ,którzy są liderami w czytelnictwie. To czytanie książek rozwija horyzonty myślowe, kształtuje osobowość, a w dobie cyfryzacji często odchodzi w zapomnienie. Dlatego Rada Rodziców postanowiła ufundować nagrody książkowe dla uczniów, dla których książka jest przyjacielem. Nagrody wręczane przez przewodniczącą Rady Rodziców p. Barbarę Socha otrzymali: Rysz Aleksandra, Stanek Łukasz, Walczak Michał, Cykowska Dominika, Zuchowicz Piotr, Zdańska Sylwia.

 

Nie zapomniano o uczniach, którzy szczególnie aktywnie pracowali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu, Szkolnej Organizacji LOP i ZHP. Dyplomy za aktywność w organizacjach szkolnych dla 32 uczniów wręczył dyrektor szkoły J. Kostyła . Podziękowania należą się również opiekunom organizacji: paniom I. Pietras, A. Mucha, H. Idzik, J, Adamskiej, U, Błasiak i panu St. Rosiowi.

Następnie przyszedł czas na wyróżnienie tych uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią i tytuł „Prymusa Klasy”. Nagrody książkowe i dyplomy prymusom wręczali- dyrektor szkoły p. J. Kostyła i przewodnicząca Rady Rodziców p. B. Socha. A oto wyróżnieni uczniowie.

Prymusi kl. I-III szkoły podstawowej:

Kl. I - Rysz Aleksandra, Dąbek Oliwia, Gołąb Olivier, Łebek Nadia,

Kl. II - Smutek Julia, Krupa Olga, Piasecki Kacper, Stanek Łukasz,

Kl. III- Bednarska Natalia, Zyguła Izabela, Bielecki Hubert, Wypych Natalia.

Prymusi kl. IV-VI szkoły podstawowej:

Roter Zuzanna, kl. IV, śr. 5,36, Nagły Aleksandra, kl. V, śr. 5,27, Rzeźnicka Aleksandra kl. VI, śr. 5,55.

Prymusi gimnazjum:

Cykowska Magdalena, kl. I a, śr. 5,21, Straszak Mateusz, kl. I b, śr. 4,64, Golonka Małgorzata, kl. II a, śr. 4,79, Kozioł Paulina, kl. II a, śr. 4,79, Bertman Wirginia, kl. II b, śr. 5,15, Głowacki Wojciech kl. III a, śr. 5,56, Langier Jolanta kl. III b, śr. 5,29, Jarosiński Bartosz kl. III c, śr. 5,17.

Należy zaznaczyć, że wszyscy prymusi mają zachowanie wzorowe.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez dyrektora szkoły J. Kostyłę listów gratulacyjnych dla uczniów za szczególne osiągnięcia wokalne i sportowe. Listy otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

KL

 Osiągnięcia

Ozga Kamila

V

41 Międzynarodowy Festiwal Młodzieży Szkolnej w Kielcach – zdobycie „Złotej Jodły”

Finalista X Ogólnopolski ego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia” w Radomiu

III miejsce w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Muzycznych i Solistów w Kielcach

Ozga Sylwia

II a

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Pop dla Dzieci i Młodzieży „Stars of Song” w Campulung Muscel w Rumuni – nagroda specjalna

II miejsce w XVII Festiwalu „Scena dla Ciebie 2015” w Kielcach

I miejsce w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Muzycznych i Solistów Kielce 2015

 Wendt Joanna

II b

I Festiwal Biegowy Gór Świętokrzyskich – I miejsce

 

Krzelowska Dominika

II b

III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa w Tenisie Ziemnym o Puchar Gór Świętokrzyskich

 

 W tym roku szkolnym możemy być dumni z sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych, którzy uzyskali tytuły finalistów i laureatów zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniom gratulował osiągnięć i wręczył dyplomy dyrektor szkoły Jerzy Kostyła. Nasi finaliści i laureaci oraz nauczyciele przygotowujący do konkursów:

 Nazwisko i imię ucznia

Imię i nazwisko n-la przygotowującego

KL

Tytuł konkursu, osiągnięcie, szczebel.

 Łebek Nadia
 

Małgorzata Pyrek

I a

Finalistka Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego Starachowice 2015

Piasecki Kacper

Małgorzata Pyrek

II a

III miejsce w Ogólnopolskim Harcerskim Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”

 Głowacki Wojciech

 

Leśniewska Izabela

Kornacka Krystyna

Jarosiński Robert

 Putowska Ewa

III a Gim

Finalista XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Finalista XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I ty możesz zostać Pitagorasem „

Finalista XVI Ogólnopolskiego Między- gimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej- XIV miejsce

 Langier Jolanta

 

Roś Stanisław

Idzik Hanna

Jarosiński Robert

III b Gim

Laureatka XX Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Finalistka XII Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

XVIII miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I ty możesz zostać Pitagorasem „

 Jarosiński Bartosz

 

Jarosiński Robert

 Putowska Ewa

 Leśniewska Izabela

III c Gim

XV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I ty możesz zostać Pitagorasem „

Finalista XVI Ogólnopolskiego Między- gimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej – VI miejsce

 Wąsala Kamila

 

Jarosiński Robert

II b Gim

VII miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I ty możesz zostać Pitagorasem „

 Nagły Michał

 

Leśniewska Izabela

 Putowska Ewa

III c Gim

Finalista XVI Ogólnopolskiego Między- gimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej-XXXVImiejsce

 Bertman Wirginia

 

Jarosiński Robert

Lisek Zenon

Idzik Hanna

Witek Beata

II b Gim

 Laureat VI Konkursu Nauk Matematyczno- Przyrodniczych dla gimnazjalistów klas drugich o zasięgu powiatowym

 

 Wendt Joanna

 

Jarosiński Robert

Lisek Zenon

Idzik Hanna

Witek Beata

II b Gim

Laureat VI Konkursu Nauk Matematyczno- Przyrodniczych dla gimnazjalistów klas drugich o zasięgu powiatowym

Jaworska Klaudia

Witek Beata

III c Gim

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”- III miejsce (powiat)„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna-II miejsce/powiat (powiat)

Gil Karolina

 

Witek Beata

III a Gim

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” –II miejsce (powiat)

Dyrektor dziękując rodzicom za wsparcie dla szkoły wręczył dyplomy za pracę w Radzie Rodziców.

Szczególnie podniosłym momentem było przekazanie sztandarów szkół. W poszanowaniu tradycji patriotycznych uczniowie kl. VI szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum, przekazali sztandary uczniom kl V szkoły podstawowej i kl II gimnazjum.

Następnie nasi najlepsi absolwenci: Aleksandra Rzeźnicka i Wojciech Głowacki, wygłosili pożegnalne przemówienia wspominając minione lata i dziękując pedagogom za przekazaną wiedzę.

 

Kinga Windys- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, uczennica kl. IIIa gim w imieniu absolwentów gimnazjum podziękowała nauczycielom za „…serce, uśmiech, zachętę do pracy… Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy”

 

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listu od Wójta Gminy Wodzisław p. Bożeny Szczypiór, przez radnego p. Wojciecha Gądka. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców, p. Barbara Socha , która podziękowała za współpracę i życzyła wszystkim wielu sukcesów. Na zakończenie –prowadzący uroczystość, życzyli wszystkim miłych i bezpiecznych wakacji. Następnie uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, od których otrzymali świadectwa, czym przypieczętowali zakończenie roku szkolnego i rozpoczęli wakacje.

 Do zobaczenia we wrześniu.