Pierwszak potrafi

2016 pierwszak potr min

W dniach od 22 grudnia 2015r do 14 stycznia 2016r w Domu Kultury w Jędrzejowie została otwarta wystawa przeglądowa pod hasłem „JĘDRZEJOWSKIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE”. Organizatorem konkursu plastycznego było: Muzeum im. Przypkowskich i Centrum Kultury w Jędrzejowie.
Pod koniec stycznia 2016r rozstrzygnięto konkurs plastyczny, w którym każdy z uczestników mógł przedstawić jedną pracę w formie modelu wielowymiarowego wykonanego ręcznie dowolną techniką z naturalnych materiałów. Zgodnie z regulaminem wszystkie prace oceniane były pod względem oryginalności pomysłu, estetyki, doboru techniki oraz własnego wkładu pracy.


Szkołę Podstawową Zespołu Szkół w Wodzisławiu reprezentował uczeń klasy IB Tomasz Zawadzki, który wśród 22 nagrodzonych uczestników konkursu został wyróżniony otrzymując pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową w postaci pięknego wydania „BAŚNI ŚWIATA”
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego PIWRWSZOKLASISTY i życzymy mu dalszych sukcesów plastyczno– technicznych.

2016 pierwszak potr 01