Podsumowanie obchodów Tygodnia Kultury Języka Polskiego w Zespole Szkół w Wodzisławiu

2016 tydz kult min

"Dzień Talentów", który tradycyjnie obchodzony jest 21 marca stał się również okazją do podsumowania obchodów Tygodnia Kultury Języka Polskiego. To już XXIV Tydzień Kultury Języka Polskiego w województwie świętokrzyskim.


Każdego roku w naszej szkole odbywa się szereg konkursów, którym przyświeca propagowanie kultury ojczystego języka.

Tym razem miały miejsce następujące konkursy:

  • szkolny konkurs ortograficzny zarówno dla uczniów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej;
  • konkurs na wiersz lub opowiadanie - " Dziecko we współczesnym świecie ";
  • konkurs dotyczący znajomości życia i twórczości Henryka Sienkiewicza;
  • konkurs - " O kobietach ".

Z przebiegiem obchodów uczniowie zostali wcześniej zapoznani przez nauczycieli polonistów oraz bibliotekarza szkolnego, jak również harmonogram zamieszczony na tablicy poświęconej okolicznościowym wystawom.

Każdego roku przeprowadzany jest konkurs ortograficzny, w którym bierze udział wielu uczniów, ale tylko niektórzy zasługują na miano mistrzów orografii naszej szkoły.
Wśród nich znaleźli się:

szkoła podstawowa

I miejsce: Cykowska Dominika ucz.kl. V

gimnazjum

I miejsce: Cykowska Magdalena ucz.kl.II a

II miejsce: Capiga Malina ucz.kl.I c
II miejsce: Imbór Natalia ucz.kl.I b

III miejsce: Łuszczki Karolina ucz.kl.II b
III miejsce: Bębenek Maciej ucz.kl.III a

Ponieważ rok 2016 obchodzony jest jako rok Henryka Sienkiewicza, z tego też względu kierując się motywem przewodnim nowel – obraz dziecka w literaturze – zorganizowany został konkurs na wiersz bądź opowiadanie - " Dziecko we współczesnym świecie ". Spośród wielu prac na uwagę zasługiwały szczególnie trzy nagrodzone.

Oto ich autorzy i zdobywcy poszczególnych miejsc:

I miejsce: Gancarski Grzegorz ucz.kl.I c ( kategoria wiersz )
II miejsce: Leśniewska Gabriela ucz.kl.I c ( kategoria opowiadanie )
III miejsce: Curyło Natalia ucz.kl.II a ( kategoria wiersz )

Znajomością wydarzeń z życia , jak też twórczością jednego z polskich Noblistów-Henryka Sienkiewicza wykazała się znaczna liczba uczniów (co świadczy niewątpliwie o ich zainteresowaniach czytelniczych), ale tylko niektórzy posiadali bezbłędną wiedzą na ten temat. Nagrodzeni w tej kategorii to:

I miejsce: Kruk Dominik ucz.kl.II b
II miejsce: Zbień Natalia ucz.kl.I a
III miejsce: Ligawiec Wiktoria ucz.kl.III a

Kolejny konkurs zorganizowany był pod hasłem: " O kobietach ". Dotyczył on zarówno wiedzy na temat kobiet w literaturze, jak też pisarek, naukowców, działaczek, kobiet we współczesnym świecie, czyli tych, które odgrywały i nadal odgrywają niebagatelną rolę, a niejednokrotnie bywają autorytetami w wielu dziedzinach.
Znajomością na tym polu wykazali się:

I miejsce: Leśniewska Gabriela ucz.kl.I c
II miejsce: Jagiełka Hubert ucz.kl.II a
III miejsce: Grybczyński Norbert ucz. kl.II a

Wszyscy nagrodzeni za udział w konkurach otrzymali dyplomy, ale znacznie większym wyróżnieniem dla nich było uznanie w oczach pedagogów oraz koleżanek i kolegów z klasy (tym bardziej, że miało to miejsce podczas " Dni Talentów " - a twórczość literacka – to zarówno talent, jak i pasja, którą z pewnością będą rozwijać).

2016 tydz kult 01

2016 tydz kult 01

2016 tydz kult 01

2016 tydz kult 01

2016 tydz kult 01