APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

2016 3 maja min29 kwietnia w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak: ”Ojczyzna i Patriotyzm”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, na który złożyły się wydarzenia historyczne z 3 maja 1791 r. wiersze oraz pieśni tj. „Pytasz mnie o Polskę”, „Ojczyzno ma”, „Mazurek 3-go Maja”, „Marsz Strzelców”.

Głównym celem apelu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klasy Ib pod opieką p. L. Malec i p. A. Kozioła natomiast przygotowaniem dekoracji zajęła się p. D. Lipka.

APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
APEL Z OKAZJI R...
APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA