Gminny Konkurs pod hasłem: „Ochrona przyrody i zdrowia człowieka”

2016 konk przyr min13 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach odbył się Gminny Konkurs pod hasłem „Ochrona przyrody i zdrowia człowieka”. Brało w nim  udział po dwóch przedstawicieli  każdej szkoły podstawowej z terenu Gminy Wodzisław. Przed  konkursem uczniowie miejscowej szkoły – goszczącej uczestników spotkania - zaprezentowali scenki o tematyce dotyczącej ochrony przyrody i zdrowia człowieka.

Spotkały się one z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, jak również skłoniły do  refleksji. Po prezentacji scenek głos zabrała szkolna pielęgniarka - pani R. Krupa -  uświadamiając wszystkim zebranym wpływ środowiska na zdrowie człowieka. 

                Część pierwsza spotkania poprzedziła konkurs, do którego przystąpiło dwunastu uczniów. Miał on charakter testu. Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu reprezentowały dwie uczennice wyłonione w eliminacjach szkolnych: Aleksandra Nagły z kl. VI oraz Dominika Cykowska z kl. V. Zagadnienia konkursu dotyczyły form ochrony przyrody oraz profilaktyki zdrowia człowieka. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością tematyki. Nasze reprezentantki - pod opieką nauczyciela przyrody Ewy Lisek - spisały się bardzo dobrze: Aleksandra Nagły zajęła drugie miejsce ex aequo z uczennicą Szkoły Podstawowej z Piotrkowic. Z kolei Dominika Cykowska otrzymała wyróżnienie.

                Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody. Konkurs z pewnością przyczynił się do wzbogacenia wiedzy uczestników, jak również zdobycia nowych doświadczeń.

2016 konk przyr 01

2016 konk przyr 01

2016 konk przyr 01

2016 konk przyr 01