Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 im. A. Osieckiej w Wodzisławiu

Tradycyjnie już w maju ma miejsce Dzień Otwarty Szkoły w Gimnazjum nr 1 im. A. Osieckiej w Wodzisławiu. Tym razem przypadł on na 19.05.2016r. To spotkanie, w którym goszczą uczniowie wszystkich klas VI wraz z opiekunami z terenu naszej gminy, po to, by zapoznać się z ofertą gimnazjum. Przyszli uczniowie mają okazję obejrzeć klasopracownie, bibliotekę szkolną, sekretariat, gabinety dyrekcji, pedagoga szkolnego, boisko, jak też obiekt sportowy.

By jednak był to czas obfitujący w wiele wrażeń i zachęcający do podjęcia nauki w tutejszej szkole uczniowie Zespołu Szkół w Wodzisławiu wraz z nauczycielami przygotowali atrakcyjny program.

Dzień rozpoczął się od przywitania przybyłych przez p. dyrektor M. Sękiewicz, jak również przedstawienia propozycji przebiegu spotkania. Zostało ono podzielone na dwie części; pierwsza z nich to warsztaty przedmiotowe, zaś druga to prezentacje połączone z występami artystycznymi.

W pierwszej części uczniowie szkół podstawowych zostali podzieleni na cztery grupy. Każda z nich uczestniczyła w innych zajęciach z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych - projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych itp. a dotyczyły one zagadnień związanych z: chemią, matematyką, językami obcymi (angielskim, niemieckim) oraz zajęciami sportowymi.

2016 dz otwarty 002

Warsztatom chemicznym przyświecało hasło : „Magia w kuchni„ a przeprowadzone zostały pod kierunkiem p. B. Witek. Miały one na celu zarówno zainteresowanie przedmiotem, jak również udowodnienie, że z chemią spotykamy się na co dzień, choć nie jesteśmy tego świadomi. Wiele procesów i zjawisk chemicznych ma miejsce chociażby w kuchni podczas przygotowania posiłków. Uczestniczący w zajęciach mieli okazję się o tym przekonać uczestnicząc w praktycznych działaniach. Jeśli nawet nie wszyscy pokochają chemię, to z pewnością inaczej spojrzą na wiele zjawisk związanych z jej zastosowaniem.

2016 dz otwarty 009

Kolejna grupa miała okazję uczestniczyć w zajęciach matematycznych prowadzonych pod kierunkiem p. I. Leśniewskiej oraz p. R. Jarosińskiego. Miały one charakter turnieju matematycznego, który dotyczył zadań związanych z zastosowaniem wiedzy matematycznej w codziennym życiu.

Grupa przydzielona do zajęć językowych uczestniczyła w warsztatach, którym przyświecał temat – „Urodziny”. Prowadzone były pod kierunkiem p. B. Gołębiowskiej – Łuszczki, p .K. Kornackiej oraz p. K. Ganczarski. „Uczniowie poznali słownictwo angielskie i niemieckie związane z wyżej wymienioną tematyką, a efektem było rozwiązywanie krzyżówek z zastosowaniem odpowiednich zwrotów i wyrażeń. Dla miłośników zajęć manualnych przydzielone zostały do wykonania ozdoby na przyjęcia urodzinowe w formie origami.

2016 dz otwarty 019

Zaś grupa sportowa pod kierunkiem p. U .Błasiak oraz Z. Liska udała się na teren Gminnego Obiektu Sportowego, by wykazać się umiejętnościami sportowymi, tym razem to zajęcia na strzelnicy. Dla wielu okazały się wyjątkową atrakcją, gdyż nie jest to sport dostępny na co dzień.

2016 dz otwarty 006

Wszystkie zajęcia, w których brali udział uczniowie cieszyły się niewątpliwie ogromnym zainteresowaniem. Należy nadmienić, że we wszystkich asystowali uczniowie gimnazjum.

Po aktywnym udziale w pierwszej części spotkania uczniowie udali się na obiad do szkolnej stołówki.

Druga część miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie goście mogli obejrzeć część artystyczną. Zanim to jednak nastąpiło przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego skierowali słowo wstępne do wszystkich zebranych, a także dokonano prezentacji patronki naszej szkoły – Agnieszki Osieckiej.

Zaprezentowano również projekty edukacyjne m.in. z języka angielskiego- „Jak dobrze zorganizować przyjęcie urodzinowe” przygotowane pod kierunkiem pani B. Gołębiowskiej -Łuszczki. Miał on charakter wspólnej zabawy, ale i kształtował umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez powtarzanie określonych elementów, taniec, kalambury itp.

2016 dz otwarty 040

Kolejna prezentacja projektu dotyczyła języka niemieckiego i nosiła tytuł „Czy warto zwiedzać Niemcy?”. Uczniowie w bawarskich strojach zarówno w języku niemieckim, jak i polskim tłumaczeniu przedstawili na tablicy interaktywnej najciekawsze zabytki i miejsca w Niemczech, które warto, a nawet należy odwiedzić. Wymieniono także zwyczaje, święta, znane osoby związane z kulturą, sztuką i sportem naszych sąsiadów. Ciekawostką były też informacje dotyczące spożywania posiłków, a elementem wieńczącym całość była degustacja „bawarskich kiełbasek i precli”.

2016 dz otwarty 048

Ostatnia prezentacja dotyczyła projektu związanego z uprawianiem Nordic Walking przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. L. Malec. Objaśniono zasady posługiwania się kijkami, zaprezentowano sposób korzystania z nich, wskazano korzyści wynikające z uprawiania tego sportu, jak też zachęcono przybyłych do wzięcia udziału w pokazie.

2016 dz otwarty 052

Program uświetniły występy wokalne uczennic Zespołu Szkół w Wodzisławiu: S. Ozgi, K. Zachariasz, W. Zachariasz, N. Bednarskiej oraz Z. Roter przygotowane pod kierunkiem p. A. Kozioła.

Bardzo ważne dla wszystkich było również spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie p. M. Kowalczykiem, który przedstawił tematykę dotyczącą funkcjonowania ucznia w nowym środowisku oraz zagrożeń we współczesnym świecie. Wystąpienie przedstawiciela policji spotkało się z niezwykłą uwagą ze strony zebranych i przyczyniło się do wzbudzenia refleksji na temat bezpieczeństwa.

2016 dz otwarty 061

Podsumowaniem spotkania było podziękowanie dyrekcji: p. J. Kostyły i p. M. Sękiewicz za przybycie na „Dzień Otwarty” wszystkim opiekunom wraz z uczniami oraz zachęcenie do skorzystania z oferty naszej szkoły.

Dyrekcja pożegnała się z zebranymi wyrażając nadzieję na wspólne spotkanie w nowym roku szkolnym (tym razem już jako uczniami naszej szkoły).

Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016
Dzień Otwarty 2...
Dzień Otwarty 2016 Dzień Otwarty 2016