II Gminny Konkurs Języka Angielskiego

2016 konk ang min

W dniu 20.05.2016 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Gminnym Konkursie Języka Angielskiego zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Piotrkowicach. Konkurs został przeprowadzony na dwóch poziomach: dla I etapu edukacyjnego ( klasy I- III) oraz dla II etapu edukacyjnego (klasy IV – VI). Uczestnicy wykonywali zadania w formie pisemnej z zakresu rozumienia tekstu mówionego, rozumienia tekstu pisanego a także gramatyki.

Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do konkursu zakwalifikowała się Julia Smutek i Łukasz Stanek, uczniowie klasy III , oraz uczennice klasy VI, Aleksandra Nagły i Kamila Ozga. Nasze uczennice Julia Smutek i Aleksandra Nagły uzyskały I miejsca.

2016 konk ang 01

2016 konk ang 01

2016 konk ang 01