Wycieczka na miejscowy cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

2016 w cment minWrzesień 1939r. – wszyscy w Polsce wiedzą, że to pierwszy miesiąc II wojny światowej. Ten czas pozostawił swe ślady również w Wodzisławiu.

By uczcić pamięć tragicznego września zuchy, harcerze, członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządów Uczniowskich SSP i Gimnazjum udali się na miejscowy cmentarz. Tutaj odwiedzając niektóre groby mieszkańców Wodzisławia poznali tragiczną historię początkowych dni wojny z perspektywy losów zwykłych ludzi. Uczniowie dowiedzieli się ile było w nich strachu, chaosu i bezradności wobec okropności jakie niósł ten czas.

Te zdarzenia przybliżył dzieciom i młodzieży pan Michał Nowak – założyciel Klubu Historycznego im. por. AK Karoliny Lanckorońskiej. Opowiadał dzieciom jak ginęli niewinni mieszkańcy Wodzisławia i okolic z rąk niemieckich żołnierzy. Ich życie zostało przerwane tragicznie przez działania wojenne. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy stojąc nad mogiłą Teofila i Macieja Ozgów i słuchając opowieści Pana Michała o ich tragicznej śmierci, uczeń klasy IV Kacper Ozga powiedział „To jest właśnie grób mojego prapradziadka, który zginął zaraz na początku wojny pasąc krowy pod lasem”.

Duże emocje wśród dzieci wywołała także opowieść o malutkim, bo zaledwie kilkudniowym Julianku. Jedna z bomb trafiła w zabudowania państwa Ujdaków w Łanach. Niestety mama malutkiego dziecka zginęła, a za niedługo chłopczyk zmarł.

Ta żywa lekcja historii to bardzo ważna nauka szacunku dla pamięci przeszłych pokoleń ludzi z najbliższego otoczenia. Uświadomiła ona dzieciom i młodzieży jak ważna jest historia naszej Małej Ojczyzny - Gminy Wodzisław.

Dziękujemy Panu Michałowi za przybliżenie w sposób niezwykle interesujący historii z okresu II wojny światowej.

Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wycieczka na cm...
Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wycieczka na cmentarz w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.