Zarząd Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej
w roku szk. 2016/2017

przewodnicząca: Izabela Zyguła
zastępca przewodniczącej: Zuzanna Roter
skarbnik: Weronika Szafrańska