Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Wodzisławiu.

2017 dzien ken minUroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem klasy I szkoły podstawowej miał miejsce 13 października 2016r. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. wójt Gminy Wodzisław B. Szczypiór, p. przewodnicząca Rady Gminy S. Nowak, p. przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu M. Hola.

Wszystkich zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu p. J. Kostyła jednocześnie wygłaszając przemówienie skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, jak również uczniów. Przemawiający podkreślił rolę nauczycieli i szkoły we współczesnym świecie,  która w głównej mierze zależna jest od postawy pedagogów wpływających na kształtowanie osobowości oraz rozwój dydaktyczny. Myślą przewodnią wygłaszanej mowy bez wątpienia stało się stwierdzenie, iż „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Z kolei dyrektor szkoły złożył życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom.

                Tradycyjnie już Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, by nagrodzić za pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz wkład wniesiony  w rozwój szkoły. Z tego też względu dyrektor szkoły nagrodził nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: p. dyrektor M. Sękiewicz, p. B. Bakierzyńska, p. B. Gołębiowska – Łuszczki, p. L. Malec, p. D. Lipka, p. I. Pietras, p. E. Karczewska, p. A. Kozioł.

                Nagrodzeni pracownicy administracji oraz obsługi to: p. W. Baran, p. M. Błaszkiewicz, p. T. Kruk, p. P. Kaczmarski, p. M. Stanek, p. E. Galińska, p. W. Gądek, p. A. Dylewska.

                Po uroczystym wręczeniu nagród głos zabrali goście: p. wójt B. Szczypiór oraz p. przewodnicząca Rady Rodziców K. Rzeźnicka składając najserdeczniejsze  życzenia oraz kwiaty na ręce dyrekcji. Pani wójt nadmieniła również, że wkrótce nastąpi remont boiska szkolnego, gdyż otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie.

                Tradycją naszej szkoły jest, iż podczas  uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej ma miejsce ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej. Tak też było i tym razem. Nasi najmłodsi ślubowali pilnie wypełniać obowiązki, godnie reprezentować szkołę. Pasowania dokonał p. dyrektor J. Kostyła. Niewątpliwą atrakcją dla „ pełnoprawnych „ już uczniów szkoły stały się liczne prezenty, otrzymane od p. wójt i Rady Gminy, Rady Rodziców, jak też rodziców uczniów klasy I.

                „Słowo” do swych młodszych kolegów skierowała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP – Izabela Zyguła zapewniając ich o wsparciu i wszelkiej pomocy w trudnych sytuacjach.

                Uczniowie klasy I mieli okazję zaprezentować program artystyczny (obejmujący wiersze i piosenki), który spotkał się z wielkim uznaniem ze strony oglądających. Swój występ artystyczny, dedykowany pedagogom i pracownikom szkoły, zaprezentowali także uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Złożyły się na niego: wiersze, piosenki oraz utwory instrumentalne wykonane  przez naszych  utalentowanych artystów.

                Spotkanie sprawiło wiele radości i przyczyniło się do uśmiechu na twarzach uczestników apelu, a zwłaszcza pedagogów i pracowników szkoły. Kończąc uroczystość dyrekcja szkoły podziękowała wszystkim zebranym: gościom, przygotowującym spotkanie, jak również nauczycielom życząc kolejny raz wszystkiego najlepszego.

Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016
Dzień Edukacji ...
Dzień Edukacji Narodowej 2016 Dzień Edukacji Narodowej 2016