Segregujecie - zyskujecie !!!

2017 segreg minPod takim hasłem w dniu 26.10.2016 r w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbyła się prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którą przeprowadziła p. Ewa Tkaczewska przedstawicielka PPHU – Tamax Tadeusz Cieślak w Sędziszowie.
Spotkanie miało na celu promowanie wśród dzieci idei segregacji odpadów, czyli podziału ich na grupy, celem ponownego wykorzystania – recyklingu.


Uczniowie naszej szkoły mieli okazję utrwalić sobie wiedzę, już wcześniej zdobytą na lekcjach, o tym jak segregować odpady – wrzucając je do pojemników czy worków na śmieci oznaczonych kolorystyką, która z biegiem czasu będzie odruchowo kojarzona z określoną grupą odpadów.
Prelegentka w sposób niezwykle szczegółowy przedstawiła przyporządkowanie poszczególnych barw koszy do odpowiednich odpadów. Ponadto uwzględniła czego bezwzględnie nie należy w nich umieszczać. Jednocześnie przytoczyła na konkretnych przykładach zaoszczędzoną ilość drzew, szkła, blachy itp.
Podsumowując spotkanie występująca stwierdziła, że:

  • - segregując śmieci ograniczamy ilość zanieczyszczeń w atmosferze oraz liczbę odpadów i ścieków;
  • - wykorzystujemy surowce wtórne do ponownego zastosowania i ograniczamy ich zużycie;
  • - oszczędzamy energię, a co za tym idzie zmniejszamy eksploatację naturalnych złóż węgla i ropy naftowej.

Zaprezentowane treści korespondują z zagadnieniami uwzględnianymi i realizowanymi przez LOP.
Myślę, że tego typu spotkania mają sens i przynoszą korzyści, gdyż uczniowie mają możliwość utrwalenia pojęć związanych z gospodarowaniem odpadami np: segregacja, recykling, kompost. Ponadto omawiając sposoby segregowania śmieci podkreślano zyski płynące z dbania o środowisko naturalne, a tym samym akcentując wpływ na każdego z nas, jak też czystość naszej planety.

 2017 segreg 01

 2017 segreg 01

 2017 segreg 01

 2017 segreg 01

 2017 segreg 01

 2017 segreg 01