DZIEŃ TALENTÓW 2017

2017 dzien talentow minTradycyjnie już Dzień Talentów ma miejsce w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Tak było i tym razem.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wodzisławiu przygotowali kilkugodzinny apel, na którym mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów połączonych z przywitaniem wiosny. Organizacją zajęły się Samorządy Uczniowskie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

Dwie prowadzące uczennice reprezentujące obydwie szkoły: Izabela Zyguła oraz Natalia Curyło znakomicie wywiązały się z zadania. Prezentowały występujących oraz przeprowadzały z nimi krótką rozmowę dotyczącą zainteresowań .
Uczniowie mieli okazję zaprezentowania swoich talentów w dziedzinie: śpiewu, tańca, recytacji, gry na instrumencie, gry aktorskiej, rozwiązywania zagadek intelektualnych, jak też kalamburów. Cała społeczność szkolna mogła podziwiać prace plastyczne młodych artystek z klasy III szkoły podstawowej: Julii Koniecznej i Mai Rzymkiewicz.
Występy rozpoczęli najmłodsi, czyli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, a później ich starsi koledzy. Ze szczególnym uznaniem spotkały się występy kabaretowe klasy Ib oraz IIIa gimnazjum, które przedstawiały scenki z życia gimnazjalisty. Pomysł okazał się o tyle ciekawy, że połączony został z fragmentami muzycznymi oddającymi istotę prezentacji. Swoją umiejętnością gry aktorskiej występujący uczniowie wzbudzili radość wśród oglądających, za co zostali sowicie wynagrodzeni brawami.
Z pewnością i dla występujących, i dla oglądających był to niezwykle interesujący sposób, by w radosnej, pełnej entuzjazmu atmosferze powitać wiosnę.

DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017
DZIEŃ TALENTÓW ...
DZIEŃ TALENTÓW 2017 DZIEŃ TALENTÓW 2017