Karta rowerowa

13 czerwca 27 uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową. Najpierw pod czujnym okiem policjantów uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające znajomość znaków drogowych, przepisów oraz zasad pierwszej pomocy. Następnie przystąpili do egzaminu praktycznego – jazdy na rowerze. Niektórzy uczniowie powtórzą egzamin w przyszłym roku.