Biblioteka szkolna - informacje

Godziny pracy biblioteki
(r. szk. 2013/2014; II okres)

Poniedziałek - 730 -1330
Wtorek - 730 -1330
Środa - 730 -1400
Czwartek - 730 -1400
Piątek - 830 -1330

Godziny pracy Multimedialnego Centrum Informacji
(r. szk. 2013/2014; II okres)

Poniedziałek - 1130 -1320
Wtorek - 1130 -1320
Środa - 1130 -1400
Czwartek - 1100 -1400
Piątek - 1100 -1320

Wykaz obowiązkowych lektur w gimnazjum w 3-letnim cyklu kształcenia

1.    J. Kochanowski - „Fraszki”

2.    J. Kochanowski - „Treny”

3.    I. Krasicki - „Bajki”

4.    A. Mickiewicz - „Dziady” cz. II

5.    H. Sienkiewicz - „Krzyżacy”

6.    A. Fredro - „Zemsta”

7.    A. Kamiński - „ Kamienie na szaniec”

8.    B. Prus - „Nowele”

9.    Ida Fink - „Opowiadania”

10.    S. Mrożek - „Opowiadania”

11.    W. Shakespeare - „Romeo i Julia”

12.    Moliére - „Skąpiec”

13.    „Pieśń o Rolandzie”

14.    A. de Saint Exupéry - „Mały Książę”

15.    S. Lem - „Opowiadania”

"Wolne Lektury"

"Wolne Lektury"

"Wolne Lektury"

"Wolne Lektury"

"Wolne Lektury"

"Wolne Lektury"

 

"Wolne Lektury"

 

 

"Wolne Lektury"

"Wolne Lektury"

 

 

 


Przy bibliotece działa Koło biblioteczne:

Stanowi go zespół uczniów naszej szkoły, Gil Karolina, Jaworska Klaudia, Kabza Daria, Nagrabia Wiktoria, Ozga Weronika, Straszak Emilia, Wasik Alicja i Windys Kinga, zainteresowanych książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki, dobrowolnie pomagający nauczycielowi bibliotekarzowi. Członkowie koła w wolnym czasie przychodzą do biblioteki i wykonują prace przynoszące korzyść nie tylko bibliotece ale i wszystkim użytkownikom.

Uczennice z koła bibliotecznego czytają młodszym koleżankom i kolegom.

W każdą środę od godziny 13.30 do 14.00 w sali zabaw (sala nr 4) dla uczniów korzystających ze świetlicy, starsze koleżanki czytają bajki i opowiadania dla dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach i zaciekawieniem słuchają czytanych tekstów.

Pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza członkowie koła pomagają w różny sposób:

  • czytamy uczniom na zajęciach świetlicowych,

  • pomagają przy udostępnianiu zbiorów (wyciąganie i wkładanie kart książek do kieszonek czytelników lub do zwróconych książek),

  • służą pomocą przy zbieraniu materiałów do różnorodnych teczki tematycznych;

  • zajmują się konserwacją książek (naprawianie drobnych uszkodzeń, cięcie folii, okładanie);

  • pomagają w zebraniu (wydruków komputerowych z Internetu, kserokopii z książek i czasopism) i przygotowaniu materiałów na wystawki (przepisywanie tekstów, wycinanie, klejenie itp);

  • dbają o porządek na regałach w bibliotece i MCI;

  • organizowaniem wystaw,

  • przygotowaniem akcji „Cała Polska czyta dzieciom,

  • rozwijaniem zainteresowań i kultury czytelniczej,

  • pracami związanymi z opracowaniem technicznym książek.Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.


W naszej bibliotece powstało roku szkolnym 2006/2007 Multimedialne Centrum Informacyjne. Posiadamy 6 stanowisk komputerowych. Uczniowie mogą z nich korzystać podczas swojego wolnego czasu.
Centrum jest czynne w godzinach wyznaczonych, które umieszczone są na drzwiach biblioteki.
W naszym Multimedialnym Centrum Informacji możemy liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza


Schemat UKD
Symbol Działy główne UKD
0 Dział ogólny
1 Filozofia. Psychologia
2 Religia. Religioznawstwo. Teologia
3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4 Dział wolny
5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki Techniczne. Rolnictwo
7 Sztuka. Rozrywki. Sport
8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

regal_1.jpg (45813 bytes)

Zapraszamy do naszej biblioteki.