Informacje i dokumenty dla rodziców

Spis treści:

  1. Dokumenty wymagane do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
  2. Dokumenty wymagane do zwolnienia ucznia z zajęć w szkole.
  3. E-dziennik: wniosek o dostęp, instrukcje wideo.
  4. Ubezpieczenie ucznia.
Informacja/Dokument Typ pliku Wyświetl, pobierz
Drodzy Rodzice!
"Twoje dziecko nie jest bezkarne!"
pdf alt
Harmonogram spotkań z rodzicami w r. szk. 2016/2017
/wywiadówki/
pdf alt
Grafik konsultacji nauczycieli w Zespole Szkół
w Wodzisławiu
html alt

  Dokumenty wymagane w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Informacja/Dokument Typ pliku Wyświetl, pobierz
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. pdf alt
Załącznik nr 1 do procedury: Wzór wniosku o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego. pdf alt
Załącznik nr 2 do procedury: Wzór wniosku o zwolnienie ucznia z obowiązku obecności na zajęciach wychowania fizycznego w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji. pdf alt
Wzór opinii lekarskiej - zaświadczenia o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach z wychowania fizycznego. pdf alt


  Zwolnienie ucznia z zajęć w szkole 

Informacja/Dokument Typ pliku Wyświetl, pobierz
Wzór wniosku o zwolnienie ucznia z lekcji/zajęć szkolnych pdf alt

  E-dziennik 

Informacja/Dokument Typ pliku Wyświetl, pobierz
Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego. pdf alt
Instrukcje wideo dla rodziców i uczniów. html alt

 Ubezpieczenie

Informacja/Dokument Typ pliku Wyświetl, pobierz
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH pdf alt