Odsyłacze do stron dla nauczycieli.

Lp.

Opis

Odsyłacz

1.  Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
2.  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli scdn.jpg (22621 bytes)
3.  Instytut Badań Edukacyjnych ibe.jpg (20295 bytes)
4.  Portal wiedzy dla nauczycieli /scholaris.pl/ scholaris.jpg (19077 bytes)
5.  Edukacyjna Wartość Dodana. ed-war-dod.jpg (12396 bytes)
6. Baza narzędzi dydaktycznych baza-narz-dyd.jpg (21155 bytes)
7.  Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia  zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach.
8.

 Scenariusze zajęć świetlicowych

9.

 www.kula.gov.pl - materiały dla nauczycieli.

10.

Jak reagować na CYBERPRZEMOC?

11.

 Podręczniki szkolne (e-podręczniki)

12.

 Wyszukiwarka produktów.

13.

 "Nasz Elementarz" - Generatora Kart Pracy

14.

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją.

15.

Scenariusze lekcji - ​internetowa platforma wiedzy gromadząca scenariusze dla nauczycieli napisane przez naukowców i popularyzatorów nauki.

16.

Zielony Mem
Marek Kaczmarzyk

17.

EDUKACJA INTERNET DIALOG

eid
 18.  Wychowawcze i społeczno - kulturowe kompetencje współczesnego nauczyciela. kompet n la
 19.  ROBUSD, jak zredukować przemoc w szkole. robusdLink2
Link3
20. NAJNOWOCZEŚNIEJSZY polski portal edukacyjny
OTWARTY dla wszystkich.
edukator