Odsyłacze do stron dla edukacji.

Lp.

Opis

Odsyłacz

1. Polska Biblioteka Internetowa pbi.jpg (17770 bytes)
2. Interklasa - Polski Portal Edukacyjny interklasa.jpg (22936 bytes)
3. Portal wiedzy dla nauczycieli Scholaris.pl schol.jpg (20302 bytes)
4. Szkolna biblioteka internetowa wolne-lektury.jpg (23617 bytes)
5. Baza narzędzi dydaktycznych baza-narz-dyd.jpg (19490 bytes)
6. Portal edukacyjny Szkoła.net szkola-net.jpg (24231 bytes)
7. Podręczniki szkolne (e-podręczniki)
8. Edukacja przyszłości "Ucz się za darmo prawie wszystkiego"
9. KHAN ACADEMY
10. KHAN ACADEMY - POLSKA
11.  Portal o nowoczesnej edukacji
12.  Projekt Ad@ I J@ś na matematycznej wyspie.
13. Platforma edukacyjna Fundacji Dzieci Niczyje.