Zespół Szkół w Wodzisławiu

 

 

 • Gimnazjum Nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Patroni szkół:

Patron Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu.

Dnia 9 października 2009r. Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu zostało nadane imię Agnieszki Osieckiej. Spośród wielu kandydatur na patrona szkoły wybrano postać poetki, autorki tekstów piosenek-Agnieszkę Osiecką.

Agnieszka Osiecka urodziła się 9 października 1936r. w Warszawie, zmarła 7 marca 1997r. również w Warszawie. To poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka, reżyser teatralny, telewizyjny, dziennikarka. Patronka studiowała na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Reżyserii Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Była także związana ze Studenckim Teatrem Satyryków. Swoje teksty ,eseje, reportaże publikowała m.in. w „Głosie Wybrzeża”, „Nowej Kulturze”, „Sztandarze Młodych”, „Po Prostu”, „Literaturze”, „Kulturze”, „Polsce”. Artystka była także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W Polskim Radiu prowadziła tzw. Radiowe Studio Piosenki, które wydało ponad 500 piosenek, co pozwoliło na wypromowanie wielu polskich artystów. W ostatnich latach swojego życia współpracowała z Teatrem Atelier w Sopocie, dla którego napisała sztuki, songi uznane przez krytykę za najlepsze w dorobku artystycznym poetki. Od 1997r. jest patronką teatru, gdzie co roku odbywają się półfinałowe koncerty konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej pod hasłem „Pamiętajmy o Osieckiej”. Imieniem artystki nazwano też studio Programu III Polskiego Radia .Dorobkiem poetki zajmuje się Fundacja Okularnicy założona przez jej córkę Agatę Passent.

 W roku śmierci artystki na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu pani Magda Umer zaprezentowała wyreżyserowany przez siebie koncert-spektakl „Zielono mi” składający się z piosenek Agnieszki Osieckiej.

 W uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej została pośmiertnie odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 Agnieszka Osiecka napisała około 2000 piosenek wydanych m.in. w tomach: „Kolory”, „Wyszłam i nie wróciłam”, „Listy śpiewające”, „Sztuczny miód”, „Żywa reklama”, „Śpiewające piaski”, „Opisanie szopki”.

 Agnieszka Osiecka to artystka o niewątpliwych zasługach dla polskiej kultury. Jest nie tylko patronką naszej szkoły, ale też innych szkół i instytucji tj.

 • Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej
 • Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
 • XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie
 • XVII Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
 • Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach.

Agnieszka Osiecka została uhonorowana również wieloma pomnikami tj.

 • Pomnik Agnieszki Osieckiej w Opolu autorstwa Mariana Molendy, odsłonięty 28 maja 2002r.
 • Fontanna - płaskorzeźba Kochankowie z ulicy Kamiennej , autorstwa Wojciecha Gryniewicza,
 • odsłonięty 25 czerwca 2004r.
 • Pomnik Agnieszki Osieckiej w Warszawie autorstwa Dariusza i Teresy Kowalskich, odsłonięty 19 maja 2007r.

Patron Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu.

Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu początkowo miała nadane imię Ludowego Wojska Polskiego. Nadanie imienia nastąpiło 7 października 1973r. Wyjątkowa dla szkoły uroczystość miała na celu:  nadanie szkole imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar hitleryzmu oraz otwarcie Izby Pamięci Narodowej. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także kompania honorowa Wojska Polskiego. W latach 90-ych XX wieku szkole zmieniono imię na Wojska Polskiego.

Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

Nazwa "Wojsko Polskie" była używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku. Używana jest także obecnie jako synonim oficjalnej nazwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) inaczej Wojsko Polskie - siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia Jej interesów i prowadzenia walki zbrojnej.

SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je.

Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP sprawuje Prezydent RP, a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej.