Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w r. szk. 2014 / 2015

Lp Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Funkcja
1 Jerzy Kostyła Historia Dyrektor Szkoły
2 Magdalena Sękiewicz Historia Zastępca Dyrektora
3 Bożena Bakierzyńska J. polski  Wychowawca kl. IV
4 Urszula Błasiak Wychowanie fizyczne; WDŻWR; Edukacja dla bezpieczeństwa  Wychowawca kl. Ib
5 Monika Błaszkiewicz nauczyciel świetlicy  
6 Katarzyna Bronkowska J. niemiecki  
7 Bernarda Gołębiowska Łuszczki J. angielski  
8 Elżbieta Grabowska J. polski  
9 Hanna Idzik Biologia  
10 Joanna Adamska Matematyka Wychowawca kl. V
11 Robert Jarosiński Matematyka Wychowawca kl. IIIb
12 Ewa Karczewska Bibliotekarz  
13 Krystyna Kornacka J. angielski  
14 Andrzej Kozioł Muzyka  
15 Izabela Leśniewska Matematyka Wychowawca kl. IIa
16 Dorota Lipka Zajęcia komputerowe; Zajęcia techniczne; Technika; Plastyka  
17 Zenon Lisek Fizyka; Informatyka Wychowawca kl. IIIa
18 Lidia Malec Wychowanie fizyczne Wychowawca kl. IIIc
19 Anna Mucha Wychowanie fizyczne Wychowawca kl. IIb
20 Zyta Najberg Edukacja wczesnoszkolna; j. angielski Wychowawca kl. III
21 Andrzej Pałczyński Informatyka; Technika  Wychowawca kl. Ia
22 Iwona Pietras WDŻWR Pedagog szkolny
23 Ewa Putowska Historia; WoS; geografia  
24 Małgorzata Pyrek Edukacja wczesnoszkolna  Wychowawca kl. II
25 Stanisław Roś Religia  
26 Małgorzata Urbańska J. angielski  
27 Małgorzata Sputo Edukacja wczesnoszkolna  Wychowawca kl. I
28 Dorota Trąbczyńska Religia  
29 Beata Witek Chemia  
30 Bożena Wojtecka Imbor J. polski Wychowawca kl. VI
31 Karolina Ganczarski J. niemiecki  
32 Izabela Filip Logopeda  
33 Ilona Gębka Logopeda