Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/13

Skład osobowy

Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2012/13

LP

Nazwisko i imię

Funkcja

 

1

Socha Barbara

Przewodniczący

Gil Marta

Z-ca przewodniczącego

Zyguła Anna

Sekretarz

Windys Marzena

Skarbnik

Rzeźnicka Kamila

Członek Zarządu

Skład osobowy

Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2012/13

1

Halewska Jolanta

Przewodniczący

Kozendra Elżbieta

Z-ca przewodniczącego

Skowron Beata

Członek Komisji Rewizyjnej