Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/14

Skład osobowy

Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Socha Barbara

Przewodnicząca

2.

Kuśmirek Marta

I  Z-ca przewodniczącego

3.

Biernacka Ewelina

II  Z-ca przewodniczącego

4.

Windys Marzena

Skarbnik

5.

Rzeźnicka Kamila

Sekretarz

6.

Gwóźdź Marta

Członek

7.

Łebek Iwona

Członek

Skład osobowy

Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Wąchała Justyna

Przewodnicząca

2.

Adamska Aleksandra

Z-ca  przewodniczącej

3.

Zielińska Ewa

Członek

Przewodniczący Rad Oddziałowych Rodziców w Szkole Podstawowej

Lp

Oddział

Nazwisko i imię

Rada Rodziców

1.

1

Krupa Barbara

Iwona Łebek - Wodzisław

2. 

2

Zyguła Anna

Zyguła Anna - Wodzisław

3. 

3

Rzeźnicka Kamila

Wąchała Justyna- Klemencice

4. 

4

Kuśmirek Marta

Kuśmirek Marta – Wodzisław

5. 

5

Kowalska Joanna

Rzeźnicka Kamila - Moczydło

6. 

6

Adamska Aleksandra

Adamska Aleksandra - Świątniki

Przewodniczący Rad Oddziałowych Rodziców w Gimnazjum

Lp.

Oddział

Nazwisko i imię

Rada Rodziców

1.

1a

Golonka Paulina

Golonka Paulina – Wodzisław

2.

1b

Kubaja Anastazja

Kubaja Anastazja - Dębiany

3.

2a

Windys Marzena

Windys Marzena – Sielec

4.

2b

Gwóżdż Marta

Gwóźdź Marta – Brzezinki

5.

2c

Socha Barbara

Socha Barbara -  Łany

6.

3a

Zielińska Ewa

Zielińska Ewa – Olszówka Stara

7.

3b

Basa Ewa

Pardała Maria - Laskowa

8.

3c

Ewelina Biernacka

Ewelina Biernacka - Piotrkowice

Skład Oddziałowych Rad Rodziców w Gimnazjum

 Oddział  Imię i nazwisko

1a

Hola Anna

Leks Marta

Golonka Paulina

1b

Renata Ozga

Anastazja Kubaja

Urszula Barańska

2a

Marzena Windys

Iwona Straszak

Zbigniew Wojtecki

2B

Gwóźdź Marta

Kurek Beata

Zaręba Anna

2C

Socha Barbara

Nagły Katarzyna

Ozga Danuta

3C

Jaśko Janina

Ewelina Biernacka

Marta Słoka

3B

Bąk Ewa

Kordyś Krzysztof

Basa Ewa

3a

Zielińska Ewa

Pietras Małgorzata

Ligęza Krystyna

Skład Oddziałowych Rad Rodziców w Szkole Podstawowej

 Oddział

Imię i nazwisko

1

Barbara Krupa

Jolanta Smutek

Szymon szafrański

2

Bielecka Ewa

Wypych Renata

Zyguła Anna

3

Rzeźnicka Kamil

Cykowska Anna

Wąchała Justyna

4

Kuśmirek Marta

Ozga Elżbieta

Zuchowicz Grażyna

5

Kowalska Joanna

Kowalska Zdzisława

Trela Marek

6

Adamska Aleksandra

Bystrowska Jolanta

Sroka Marta