Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/15

Skład osobowy

Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Socha Barbara

Przewodnicząca

2

Juźwik Justyna

I  Z-ca przewodniczącego

3

Bajon Monika

II  Z-ca przewodniczącego

4

Windys Marzena

Skarbnik

5

Kuśmirek Marta

Sekretarz

6

Podlach Szczepan

Członek

7

Kwiatkowska Agnieszka

Członek

 

Skład osobowy

Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2014/2015

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Gwóźdz Marta

Przewodnicząca

2

Kowalska Joanna

Z-ca  przewodniczącej

3

Wasik Małgorzata

Członek