Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Skład osobowy

Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Rzeźnicka Kamila Przewodnicząca
2 Kucharski Przemysław I  Z-ca przewodniczącego
3 Trela Marek II  Z-ca przewodniczącego
4 Kowalska Joanna Skarbnik
5 Bednarska Edyta Sekretarz 

Skład osobowy

Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu

w roku szkolnym 2015/2016 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Łebek Iwona Przewodnicząca
2 Juźwik Justyna Członek
3 Cykowska Anna Członek