Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w r. sz. 2013/2014

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w r.szk. 2013/2014

Przewodniczący -

Dawid Kowalski

Z-ca przewodniczącego -

Aleksandra Nagły

Sekretarz -

Kornelia Halewska

Skarbnik -

Magdalena Cykowska

SEKCJA PLASTYCZNA

Przewodnicząca -

Aleksandra Rzeźnicka


SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Przewodniczący -

Dawid Kowalski