Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1 w r. sz. 2013/2014

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 1 w r. szk. 2013/2014

Przewodniczący -

 Żaneta Basa

Z-ca przewodniczącego -

 Roksana Zasada

Sekretarz -

 Julita Bania

Skarbnik -

 Karolina Gil

SEKCJA PLASTYCZNA

Przewodniczący -

 Klaudia Bania


SEKCJA REDAKCYJNA

Przewodniczący -

 Katarzyna Hola


SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Przewodniczący -   Alicja Wasik

SEKCJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Przewodniczący -   Celina Stępień

SEKCJA SPORTOWA
Przewodniczący -   Hubert Pardała

SEKCJA ARTYSTYCZNA
Przewodniczący -   Karolina Urban