Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w r. sz. 2014/2015

Zarząd SU w SSP w Wodzisławiu

przewod. - Aleksandra Nagły kl. V

z-ca - Aleksandra Rzeźnicka kl. VI

skarbnik - Dariusz Wójcik kl. V

członkowie:

Roter Zuzanna kl. IV

Sokół Weronika kl. IV

Halewska Zuzanna kl. IV

Kowalska Martyna kl. IV

Ozga Kamila kl. V

Dąbek Katarzyna kl. V

Płońska Aleksandra kl. VI

Baran Dominika kl. VI

Gancarski Grzegorz kl. VI

Zdańska Sylwia kl. VI

Sekcja plastyczna

przewod. - Halewska Zuzanna kl. IV

z-ca. - Rzeźnicki Patryk kl. IV

członkowie:

Musiał Dominika kl. IV

Ochęduszko Magdalena kl. IV

Kowalska Martyna kl. IV

Halewska Kornelia kl. VI

Baran Dominika kl. VI

Dylewska Wiktoria kl. VI

Kowalska Natalia kl. VI

Kowalski Dawid kl. VI

Wąchała Adam kl. IV

Zieliński Bartosz kl. VI

Rzeźnicka Aleksandra kl. VI

Nagły Aleksandra kl. V

Sekcja redaktorska

przewod. - Kowalski Dawid kl. VI

z-ca. - Kowalska Natalia kl. VI

członkowie:

Płońska Aleksandra kl. VI

Halewska Zuzanna kl. IV

Kowalska Martyna kl. IV

Halewska Kornelia kl. VI

Baran Dominika kl. VI

Dylewska Wiktoria kl. VI

Rzeźnicka Aleksandra kl. VI

Rzeźnicki Patryk kl. IV

Sekcja pomocy koleżeńskiej

przewod. - Płońska Aleksandra kl.VI

z-ca. - Nagły Aleksandra kl.V

członkowie:

Kowalska Natalia kl.VI

Halewska Zuzanna kl.IV

Kowalska Martyna kl.IV

Wąchała Adam kl.IV

Kowalski Dawid kl.VI

Rzeźnicka Aleksandra kl.VI

Rzeźnicki Patryk kl.IV