Dokumenty wymagane przy rekrutacji do szkoły w r. szkolnym 2014/2015

Nazwa dokumentu Typ pliku Wyświetl
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ucznia spoza obwodu szkoły pdf alt
 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka spoza obwodu szkoły pdf  alt
 Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka z obwodu szkoły. pdf  alt
 Zasady rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym 2014/15 pdf  alt
 Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/15 pdf  alt