Ogłoszenia szkolne

Rok 2014

03.11.2014r.  
DRAMATYCZNIE BRAKUJE KRWI!!!

„Bardzo potrzebujemy Waszej krwi. Czekaja na nią pacjenci w szpitalach. Gorąco prosimy o zgłaszanie się do naszych placówek celem oddania krwi" - apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
Przeczytaj
A. Pałczyński
 30.09.2014

Dodatkowe dni wolne 
od zajęć dydaktyczno wychowawczych 
w roku szkolnym 2014/15 

link 

 A. Pałczyński
 02.03.2014r.

ZASADY REKRUTACJI ABSOLWENTÓW KLAS VI 
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 
IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W WODZISŁAWIU

>LINK<

A. Pałczyński
 02.03.2014r.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. WOJSKA POLSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W WODZISŁAWIU

>LINK<

 A. Pałczyński
 17.07.2014

Zespół Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty na zakup szafek szkolnych wraz z dostawą i montażem dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół w Wodzisławiu.

W załączeniu:

Proszę o potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego.

Z poważaniem.

Dyrektor Zespołu Szkół
Jerzy Kostyła

Zespół Szkół w Wodzisławiu
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzisław

NIP 656-22-04-277
tel./fax. (41) 38 06 039
http://zs.civ.pl/

 Jerzy Kostyła
02.07.2014   

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
w roku szkolnym 2013/2014

TERMIN

PRZEDMIOT

DZIEŃ
GODZINA
 

25.08.2014 r.
(poniedziałek)

9.00 Język polski
Historia

26.08.2014 r. 
(wtorek)

9.00 Język niemiecki
Matematyka
Chemia

 

Władysława Baran 
30.09.2013r. 

Dodatkowe dni wolne 
od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2013/14 
link 

A. Pałczyński 
 15.05.2014r.

XII ŚWĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI MAJ.2014
SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ W WODZISŁAWIU

07.05.2014r.
godz. 10.00
Gminny Konkurs Ortograficzny „Moja Rodzina”, kl. II-III sp.
08.05.2014r.
godz. 12.30
Teatr profilaktyczny „Najlepszy z najlepszych”, kl. I -III gim.
12.05.2014r.
godz. 12.30
„Uczeń w nowym środowisku”,  „Bezpieczny Internet”- prelekcja funkcjonariuszy Policji z Jędrzejowa dla uczniów gimnazjum kl. I-III
13.05.2014r.
godz. 10.00
Gminny Turniej Piłki Nożnej „W sporcie przemoc nie ma szans” (o puchar Radnej Gminy I.Pietras)  kl. IV-VI.
15.05.2014r.
godz.  11.00
„Dzień Projektów”, prezentacje
19.05.2014r.
godz. 08.00
Teatr profilaktyczny „Pan Twardowski”,kI.I-VI, i Samorządowe Przedszkole w Wodzisławiu
21.05.2014r.
godz. 14.30
IX Gminna Konferencja "Rodzice, Nauczyciele Uczniowie - partnerzy w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły”

Program konferencji:

Wystąpienia zaproszonych gości:

 • „Miłość i miłosierdzie w rodzinie” ks. Lucjan Słota, ks. Rafał Borecki,
 • „Rozwiązywanie problemów w rodzinie alkoholowej” Kierownik Poradni: Leczenia Uzależnień w Kielcach mgr Dariusz Zwierzchowski,
 • „Przyczyny pobytu dzieci w pieczy zastępczej” Dyrektor PCPR 
  w Jędrzejowie. mgr inż. Marianna Sodel,
 • „Zjawisko demoralizacji młodzieży” asp. Michał Kowalczyk; Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie.
22.05.2014

godz. 15.30

Wywiadówka Teatr profilaktyczny dla rodziców ,,Najlepszy z najlepszych”
28.05.2014

godz. 08.00

Dzień Otwarty Szkoły- w Gimnazjum nr1 im. Agnieszki Osieckiej.

Program:

 • powitanie gości,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zwiedzanie szkoły,
 • „Uczeń w nowym środowisku” i „Bezpieczny Internet” 
  –prelekcja funkcjonariuszy policji ds. nieletnich,
 • multimedialna prezentacja dorobku szkoły,  projektu Comenius, występy artystyczne uczniów.

 

 

 A. Pałczyński
16.04.2014r.

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2014 r.

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa) 
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00 
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) 
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00 
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2014 r. (piątek) 
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00 
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 A. Pałczyński
03.02.2014r. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

Link <

 A. Pałczyński
 31.01.2014r.

 Apel
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 
i Kuratorium Oświaty w Kielcach do dzieci 
i młodzieży

Link <

 A. Pałczyński