FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY
W DOLINACH RZEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Nasze szkolne koło LOP włączyło się aktywnie w prace przy realizacji międzynarodowego programu Comenius, w którym od ubiegłego roku Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu jest szkołą biorącą udział. Projekt ten związany jest z przyrodą i dotyczy problemów wodnych w wielu krajach Europy. Ponieważ w listopadzie będziemy u nas gościć uczniów i nauczycieli -przedstawicieli szkół partnerskich, biorących udział w projekcie, postanowiliśmy na naszej tablicy informacyjnej opracować wiadomości na temat regionu, pod kątem form ochrony przyrody w dolinach rzek naszego województwa. Świętokrzyskie jest województwem, w którym występują poważne deficyty wody, tym ważniejsze jest dla nas uświadamianie sobie jej wartości. Członkowie naszego szkolnego koła LOP zajmują się przede wszystkim zachęcaniem innych, aby dbali o swoje otoczenie, nie zanieczyszczali i nie niszczyli dóbr natury. Staramy się przez to ograniczać degradację środowiska przyrodniczego.

 

 

Polska - Natura 2000 to program, który w naszym państwie obejmuje ochroną wybrane tereny przyrodnicze. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 845 obszarów terenu oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Na jej liście są m.in.:

  • rezerwaty przyrody,
  • parki krajobrazowe,
  • ogrody botaniczne,
  • ogrody zoologiczne,
  • parki narodowe,
  • pomniki przyrody,
  • użytki ekologiczne,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • stanowiska dokumentacyjne,
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

W naszym najbliższym otoczeniu, w województwie, w którym mieszkamy, występuje wiele takich form prawnej ochrony przyrody. Duży obszar naszego województwa objęty jest ochroną Natura 2000. Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk to Doliny Nidy Białej i Czarnej, Doliny Mierzawy i Górnej Mierzawy, Ostoja Gaj i Ostoja Sobkowsko-Korytnicka. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków znajdują się w Dolinie Nidy. Świętokrzyskie Parki Krajobrazowe to miejsca, którymi warto się zainteresować, np. Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie znajdujące się w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym oraz Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe. Duży teren objęty ochroną w Świętokrzyskim Parku Narodowym z unikatowym gołoborzem w najstarszych polskich górach oraz urokliwa Jaskinia Raj są kolejnymi miejscami, które należy poznać i chronić.

Na naszej tablicy informacyjnej znajdują się również prace plastyczne wykonane przez uczniów naszej szkoły oraz mapy i obrazy, które ilustrują piękno polskiej przyrody.
Mamy nadzieję, że dzięki działaniom takich organizacji, jak szkolne koła LOP wielu ludzi zainteresuje się środowiskiem i nasza ojczysta przyroda będzie lepiej chroniona.

Sekretarz szkolnego koła LOP

uczennica klasy II a gimnazjum Karolina Gil