Byliśmy, widzieliśmy, poznaliśmy.

W dniu 19 listopada 2013r. zwiedzaliśmy oczyszczalnię ścieków "Kraków Płaszów", która obsługuje 500 tys. mieszkańców Krakowa. System ten pracuje grawitacyjnie. Posiada on utylizację osadów, które są dowożone z innych oczyszczalni.

Głównym celem projektu było oczyszczanie ścieków z jak najmniejszym zużyciem energii oraz kosztów.

 Elementy instalacji to :

  • węzeł magazynowania i transportu osadu
  • węzeł podsuszania osadów
  • węzeł spalania
  • system odzysku ciepła
  • system oczyszczalni spalin
  • system monitoringu procesu i spalin
  • system sterowania
  • węzeł wypłukiwania i zestalania odpadów niebezpiecznych

Osad pochodzący z oczyszczalni jest przewożony do stacji ich przyjmowania, a następnie transportowany do suszarki osadu. Następnie schładza się spaliny w tej stacji termicznej, która produkuje także parę nasyconą.
Podczas procesu termicznej utylizacji powstają osady i popioły, które kwalifikują się do innych niż niebezpieczne. Wszystkie produkty uboczne są poddawane procesowi zestalania, natomiast popioły wykorzystywane są w budownictwie.
W oczyszczalni tej zastosowano technologie w pełni bezpieczne dla środowiska. Wszystkie zamieszczone w tym sprawozdaniu informacje pozyskaliśmy od pracownika oczyszczali, który nas po niej oprowadzał.

Klaudia Jaworska kl. II c
Prezes szkolnego koła LOP