SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014

Drodzy Przyjaciele Ziemi!

Turystyka oddziałuje na wszystkie elementy środowiska. W regionach turystycznych, nie tylko w szczycie sezonu, wpływ ten przejawia się m.in. nadmiernym zużyciem i zanieczyszczeniem wód, zanieczyszczaniem powietrza, zmianami w krajobrazie, nadprodukcją odpadów, degradacją gleby i utratą bioróżnorodności. Rozwój turystyki stanowi szczególnie duże zagrożenie dla terenów leśnych i żyjących w nich zwierząt, ponieważ ludzie, zbaczając z wyznaczonych tras, czy eksplorując ścieżki samochodami i quadami, przyczyniają się do degradacji naturalnego ekosystemu leśnego, jednocześnie obniżając jego walory turystyczne.
My też mogliśmy współtworzyć jeden z największych ogólnopolskich projektów społecznych, jakim jest „Sprzątanie świata –Polska” i wziąć udział w 21 kampanii, przebiegającej w tym roku pod hasłem: Turysto! Szanuj środowisko!

 


Od wielu już lat razem wspieramy wysiłki na rzecz ochrony środowiska i promujemy zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
Tegoroczne Sprzątanie świata było wyjątkowe - nie w trzeci weekend września, ale już od początku wakacji, aż do teraz, mogliśmy działać i wspierać tę największą w Polsce akcją ekologiczną! Nasze refleksje nad wpływem człowieka na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody, przemyślenia i obserwacje obejmujące nasz sposób oddziaływania na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze, przyczyniły się do konkretnych działań. Zastanawialiśmy się, co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, a potem przełożyliśmy to w czyn.
Wszelkie nasze działania udokumentowaliśmy opisami, zdjęciami, prezentacjami, które znaleźć można w zakładkach na internetowej stronie szkolnej. Zachęcamy do ich przeglądania i czytania.
Prezentacje: