PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WODZISŁAWIU

W ramach pracy szkolnego koła LOP mieści się przygotowywanie uczniów do uczestnictwa

w przyrodniczych konkursach tematycznych.

 

 

Miesiąc

Planowane działania

Forma działań

Uwagi o realizacji

Wrzesień 2014

  1. Stworzenie pozytywnego klimatu wokół idei ochrony przyrody, zainteresowanie ekologią, uwrażliwienie na problemy ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.
  2. Nabór członków do szkolnego koła LOP.
  3. Akcja Sprzątanie świata – Polska 2014.

1.Pogadanki i dyskusje opiekuna koła z uczniami.

 

 

 

 

2. Zapisy uczniów.

 

3. Informacja medialna i wizualna

 

Październik 2014

  1. Zebranie członków i sympatyków szkolnego koła LOP, wybór składu Zarządu oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.
  2. Opracowanie ramowego planu pracy na bieżący rok szkolny.
  3. Edukacja przyrodnicza.

1.Walne zebranie.

 

 

 

2. Propozycje uczniów.

 

3. Wycieczka edukacyjna – współpraca z myśliwymi z Koła Łowieckiego Mozgawa w zakresie ochrony środowiska.

 

Listopad 2014

  1. Akcja mająca na celu ochronę drzew i krzewów iglastych, propagowanie ekologicznych ozdób świątecznych.
  2. Podsumowanie  realizacji szkolnych działań w programie „Ożywić pola”.

1.Informacja medialna i wizualna.

 

 

2.Sprawozdanie.

 

Grudzień 2014

Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?

Informacja medialna i wizualna.

 

Styczeń 2015

9 stycznia – Dzień LOP

Informacja medialna.

 

Luty2015

Pomoc zwierzętom w okresie zimy.

Dokarmianie ptaków.

 

Marzec 2015

Jak pomóc ptakom z zakładaniu gniazd? – informacje o budkach lęgowych.

Informacja medialna i wizualna.

 

Kwiecień 2015

22     kwietnia – Dzień Ziemi

1.Konkursy ekologiczne w SSP i gimnazjum.

2. Apel szkolny – współpraca z przedstawicielami gminy, myśliwymi, leśnikami w zakresie ochrony środowiska.

 

Maj 2015

Ochrona gniazd i miejsc lęgowych ptaków.

Informacja medialna i wizualna.

 

Czerwiec 2015

  1. 5 czerwca –Światowy Dzień Środowiska.
  2. Podsumowanie całorocznej pracy, wnioski do dalszej działalności.

1.Informacja medialna.

 

2.Sprawozdanie.

 

 

 

 

Plan pracy opracowała mgr inż. Hanna Idzik

- opiekun szkolnego koła LOP