WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP

ROK SZKOLNY 2014/2015

PREZES

Jolanta Langier klasa III b

 

ZASTĘPCA PREZESA

Aleksandra Rzeźnicka klasa VI

SEKRETARZ

Izabela Wyrozumska klasa II b

SKARBNIK

Aleksandra Nagły klasa V

OPIEKUN SEKCJI INFORMACYJNEJ

Klaudia Jaworska klasa III c

OPIEKUN SEKCJI ROŚLIN

Kinga Windys klasa III a

OPIEKUN SEKCJI ZWIERZĄT

Patryk Rzeźnicki klasa IV

SEKCJA MEDIALNA – RADIOWĘZEŁ

Alicja Wasik, Mariola Wojtecka, Klaudia Jaworska klasa III c

 

Opiekun szkolnego koła LOP

mgr inż. Hanna Idzik