PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WODZISŁAWIU

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2015 - 2016

 

Miesiąc Planowane działania Forma działań Uwagi o realizacji
Wrzesień 2015

Stworzenie pozytywnego klimatu wokół idei ochrony przyrody, zainteresowanie ekologią, uwrażliwienie na problemy ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.

Nabór członków do szkolnego koła LOP.

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2015.

1.Pogadanki i dyskusje opiekuna koła z uczniami.

2. Zapisy uczniów.

3. Udział całej społeczności szkolnej w akcji środowiskowej.

 
Październik 2015

Zebranie członków i sympatyków szkolnego koła LOP, wybór składu Zarządu oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.

Opracowanie ramowego planu pracy na bieżący rok szkolny.

Edukacja przyrodnicza.

1.Walne zebranie.

2. Propozycje uczniów.

3. Informacja medialna i wizualna.

 
Listopad 2015

Akcja mająca na celu ochronę drzew i krzewów iglastych, propagowanie ekologicznych ozdób świątecznych.

Udział w konkursie „Ekologia, my i region w którym żyjemy”

1.Informacja medialna i wizualna.

2.Wykonanie pracy konkursowej.

 
Grudzień 2015 Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę? Informacja medialna i wizualna.  
Styczeń 2016 9 stycznia – Dzień LOP Informacja medialna.  
Luty2016 Pomoc zwierzętom w okresie zimy. Dokarmianie ptaków.  
Marzec 2016 Jak pomóc ptakom z zakładaniu gniazd? – informacje o budkach lęgowych. Informacja medialna i wizualna.  
Kwiecień 2016 kwietnia – Dzień Ziemi

1.Konkursy ekologiczne w SSP i gimnazjum.

2. Apel szkolny .

 
Maj 2016 Ochrona gniazd i miejsc lęgowych ptaków. Informacja medialna i wizualna.  
Czerwiec 2016

5 czerwca –Światowy Dzień Środowiska.

Podsumowanie całorocznej pracy, wnioski do dalszej działalności.

1.Informacja medialna.

2.Sprawozdanie.

 

W ramach pracy szkolnego koła LOP mieści się przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w przyrodniczych konkursach tematycznych.

Plan pracy opracowała mgr inż. Hanna Idzik

- opiekun szkolnego koła LOP