WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP

WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP
ROK SZKOLNY 2015/2016

Prezes
Patrycja Ozga   III b

Zastępcy prezesa
Patryk Rzeźnicki   V 
Julia Zasada   I c

Sekretarz
Aleksandra Rzeźnicka   I a

Skarbnik
Dominika Baran   I c

Opiekun sekcji informacyjnej
Izabela Wyrozumska   III b

Opiekun sekcji roślin
Malina Capiga   I c

Opiekun sekcji zwierząt
Grzegorz Gancarski   I c

Opiekun sekcji medialnej
Aleksandra Płońska   I a

Opiekun szkolnego koła LOP
Mgr inż. Hanna Idzik