Nasz udział w wojewódzkim konkursie „Ekologia, my i region w którym żyjemy”

2016 ekologia i my minUczniowie klas I naszego gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Hanny Idzik wzięli udział w wojewódzkim konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Sześcioosobowa grupa uczniów przygotowała poster ukazujący najważniejsze walory przyrodnicze, historyczne, a także kulturowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.
Uczniowie włożyli wiele pracy w przygotowanie tego naukowego plakatu. Z pomocą opiekuna i rodziców zbierali niezbędne informacje, korzystając przy tym z wielu różnorodnych źródeł m.in. książek, map, folderów, Internetu. Postanowili też wybrać się w to miejsce, aby jak najlepiej poznać Kozubowski Park Krajobrazowy oraz poszukać najciekawszych miejsc, które mogłyby zaciekawić turystów. Głównym celem ich podróży stał się Pałac Wielkopolskich w Chrobrzu. Obejrzeli nie tylko piękne i unikatowe prace regionalnych artystów, ale też po raz pierwszy zetknęli się z przedmiotami z zeszłej epoki tj. starym telefonem czy aparatem fotograficznym. Zwrócili uwagę na niezwykłe znaleziska archeologiczne, dzięki którym mogli jeszcze lepiej poznać swoje korzenie.
Chłopców z grupy bardzo zainteresowała sala z militariami. Znajdująca się w niej broń, mapy czy stroje żołnierzy, szczególnie przykuły ich uwagę. Dziewczęta zaś były zachwycone pięknem sali balowej oraz niezwykłymi freskami na ścianach.
Uczniowie zwiedzając park podziwiali jego naturę. Udało im się też sfotografować unikatowe gatunki roślin i zwierząt, będących pod ochroną tj. jelonka rogacza, obuwika pospolitego czy żmiję zygzakowatą. Osobliwością Parku jest występowanie w rezerwacie „Polana Polichno” niewielkiej rośliny o nazwie groszek panoński. Oprócz drzew i innej flory park zdobią również charakterystyczne dla Ponidzia przydrożne świątki - wykonane z drewna figurki świętych.
Po zebraniu licznej dokumentacji, dzięki współpracy i pomocy opiekunów uczniowie wykonali wspaniały poster. Kosztowało ich to wiele czasu, a przede wszystkim pracy, ale mimo, że nie znaleźli się w gronie laureatów, twierdzą, że było warto. Dzięki temu przedsięwzięciu kolejne osoby poznały i zainteresowały się pięknem otaczającego nas świata, a w tym przypadku Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...
"Ekologia, my i...